Politikamız

Havalimanı ve Turizm Taşımacılığı sektöründe lider ve öncü bir firma olmayı sürdürebilmek, hedef ve stratejilerimize ulaşabilmek için,

✓ Karayolu taşımacılığı faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, müşterilerimizin ve tüm ilgili taraflarımızın beklentilerini göz önünde bulundurarak, tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve sektörün en çok tercih edilen kuruluşu olmayı,

✓ Sektörde öncü bir kuruluş olabilmek, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek adına teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygun alt yapı ve kaynakları sağlamayı,

✓ Hızlı iletişim, ekip çalışması ve yenilikçiliği esas almayı,

✓ Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yönetim sistemleri ile ilgili farkındalığı arttırmak, amaçlarımıza ulaşmak ve çalışanlarımızın sistemler ile ilgili sorumluluklarını bildirmek ve yetkinliklerini arttırmak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,

✓ Yasal şartlara ve belirlenen diğer şartlara uygun olarak hareket etmeyi,

✓ İş kazaları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek üzere gerekli aksiyonları alarak ve etkinliğini sağlayarak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,

✓ İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri ve riski belirleyerek, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmayı,

✓ İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanlara danışmayı ve katılımlarını sağlamayı,

✓ Yaşam döngüsü yaklaşımı göz önünde bulundurularak önemli çevre boyutlarını belirlemeyi, kontrol altına almayı, olumsuz çevresel etkilerin önüne geçecek aksiyonlar almayı, çevreyi korumayı ve kirliliği önlemeyi,

✓ Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek şirket faaliyetleriyle topluma örnek oluşturmayı,

✓ Firmamızın ve tüm paydaşlarımızın bilgilerinin güvenliğini sağlamayı; riski yönetmek ve bu doğrultuda ihlal olaylarının önüne geçerek iş sürekliliğini mümkün olan en yüksek seviyede tutmayı TAAHHÜT EDERİZ.